Adres

Fysiotherapie de Velden

Frederiksveld 6
2151 LS Nieuw Vennep

tel. 0252-683385

tel. 0252-684190

klik hier voor route

Privacy policy

Klik hier voor onze privacy policy.

Hans Duijnstee BIG nummer : 29044158504    AGB code 04-10110 (praktijk)  AGB code 04-101026 (persoonlijk)

Gino van Veldhuizen BIG nummer : 09926650104

 

Zoeken

AVG en Privacy Policy

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).

Fysiotherapie de Velden hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fysiotherapie de Velden houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

-        Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

-        Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

-        Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

-        Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

-        Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Fysiotherapie de Velden zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Patiënten

Persoonsgegevens van patienten worden door Fysiotherapie de Velden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-        Administratieve doeleinde;

-        Medische rapportage

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiotherapie de Velden de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-        Voornaam;

-        Tussenvoegsel;

-        Achternaam;

-        Geboortedatum;

-        BSN nummer;

-        Telefoonnummers;

-        E-mailadres;

-        Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapie de Velden opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-        Gedurende de looptijd van de behandeling en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 15 jaar.

Het elektronisch patiëntendossier (EPD) vanFysiomanager (https://fysiomanager.nl) waar wij in werken voldoet aan alle richtlijnen en veiligheidseisen.

 

Tot slotte vindt u onder het Tabblad "LINKS" op onze website een link (AVG) die rechtstreeks leidt naar de autoriteit persoonsgegevens waar uw privacyrechten beknopt worden uitgelegd.

 

Fysiotherapie de Velden

Frederiksveld 6

2151 LS Nieuw Vennep

0252-684190