Adres

Fysiotherapie de Velden

Frederiksveld 6
2151 LS Nieuw Vennep

tel. 0252-683385

tel. 0252-684190

klik hier voor route

Privacy policy

Klik hier voor onze privacy policy.

Hans Duijnstee BIG nummer : 29044158504    AGB code 04-10110 (praktijk)  AGB code 04-101026 (persoonlijk)

Gino van Veldhuizen BIG nummer : 09926650104

 

Zoeken

Rugklachten

Rugscholing

Bouw van de wervelkolom

De rug bestaat uit de wervelkolom, het ruggenmerg met uittredende zenuwwortels, (facet)gewrichten, tussenwervelschijven, spieren en gewrichtsbanden.

De wervelkolom bestaat uit 24 wervels plus het heiligbeen en het staartbeen. Men heeft 7 halswervels of cervicale wervels, 12 borstwervels of thoracale wervels (met ribben) en 5 lendenwervels of lumbale wervels. Onderaan heeft men aan elkaar vastgegroeide wervels die het heiligbeen (sacrum) & het staartbeen (os coccygis) vormen.

De wervelkolom steunt op het heiligbeen dat vast zit aan het bekken. Elke beweging van het bekken, met het daaraan vastzittende heiligbeen, veroorzaakt dus ook een  bewegingsverandering in de wervelkolom.

Als je naar de rug kijkt, van voren of achteren, dan zien we dat de wervels mooi recht op elkaar gestapeld zijn. Bij een zijdelingse afwijking spreekt men van een scoliose. Bekijken we de rug van opzij dan kunnen we 3 natuurlijke krommingen noteren:                            

  •     in de nek is deze hol (cervicale lordose)
  •     ter hoogte van de schouderbladen is deze bol (thoracale kyphose)
  •     in de lenden is deze hol (lumbale lordose)

wervelkolom

Om rugpijn te voorkomen moeten deze optimale krommingen tijdens langer durende activiteiten behouden blijven (tijdens gaan, staan, zitten, slapen). Eén van de belangrijkste oorzaken in het ontstaan van rugpijnen is een dagelijks “misbruik van de rug” in plaats van een verantwoord gebruik van die rug.

Dagelijkse activiteiten zoals verkeerd tillen, langdurig zitten of (gebogen) staan kunnen leiden tot “mechanische” rugklachten.

Belangrijk hierbij is het onevenwicht tussen de belasting die men oplegt aan zijn rug en de fysieke belastbaarheid ervan. Met andere woorden: er kan sprake zijn van een disbalans waarbij de belasting van de rug de belastbaarheid ervan overschrijdt.

 

Belasting: is onder andere afhankelijk van het te tillen gewicht, de duur, de tilfrequentie, de  werkhouding, de aan- of afwezigheid van hulpmiddelen en de ergonomische inrichting van de werkplek.

Belastbaarheid: de draagkracht van een persoon of structuur. Voor ons op te splitsen in geestelijke en fysieke belastbaarheid, een fit persoon kan een hogere fysieke belasting aan.

Factoren die de belastbaarheid positief beïnvloeden: een atletisch type persoon, regelmatige afwisselende bewegingen, goed slaapsysteem (bed & matras), voldoende nachtrust.

Factoren die de belastbaarheid negatief beïnvloeden: bewegingsarmoede, onaangepast schoeisel of kleding, roken (slechtere voeding van de tussenwervelschijf), stress, zwangerschap, depressie, obesitas en hogere leeftijd (osteoporose).

 

Onder a-specifieke rugpijn verstaan we rugklachten die dikwijls terugkomen en afhankelijk zijn van de activiteiten van de rugpatiënt. Ze komen vaker voor bij mensen met een voortdurend zittend of staand beroep (secretaresses, vrachtwagenchauffeurs, lopende bandwerkers) en mensen die frequent moeten tillen zoals verpleegkundigen.

De oorzaak van deze rugklachten is soms lastig te achterhalen. Is het te wijten aan de werkbelasting? Langdurig ongunstige werkhouding? Onvoldoende herstel? Kleine defecten in de tussenwervelschijf? Problematiek met de facetgewrichten?

Ook onjuiste sportbeoefening en fitness zonder deskundige begeleiding kunnen leiden tot rugklachten.

 

Een trauma (=ongeval, letsel) kan een primaire oorzaak van rugpijn zijn. In geval van een zwaar letsel kan dit leiden tot instabiliteit van de rug, soms gepaard gaande met verlammingsverschijnselen in de onderste ledematen (paraplegie) of in vier ledematen (quadriplegie). Operatief ingrijpen en/of revalidatie kan hier (deels) een oplossing bieden.

Frequenter zijn de herhaalde kleine beschadigingen (=microtraumata) die leiden tot chronische rugpijnen.

Niet mechanische rugpijn kan zijn oorzaak vinden in een ziekte elders in het lichaam. Bekend is dat gynaecologische stoornissen (menstruatiepijnen, endometriose, baarmoederhalskanker) spijsverteringsaandoeningen, nierklachten, tumoren in de buikholte of bepaalde infecties zoals tbc, kunnen leiden tot low back pain (LBP). Deze niet mechanisch oorzakelijke rugpijn valt onder het gebied van de interne geneeskunde. Bij verdenking hierop wordt u (terug)verwezen naar uw huisarts of specialist.